AGENDA

 

Jaarlijkse lokale, nationale en internationale evenementen zijn voor Bistrot Neuf een reden om flink uit te pakken met speciale producten en om het laatste nieuws te delen uit de culinaire wereld.

 

Bijzondere momenten in Bistrot Neuf gedurende het hele jaar

De eerste "steek" asperges (voorjaar) Het aspergeseizoen is betrekkelijk kort; in Nederland ongeveer twee maanden. De eerste asperges steken in de lente de kop op (naargelang de temperaturen in februari of begin maart). Traditioneel wordt er geoogst vanaf de tweede donderdag van april tot 24 juni (St. Jan).

De eerste haringen uit het vat (derde donderdag van juni) Volgens de wet mag een haring pas Hollandse Nieuwe worden genoemd als deze minimaal zestien procent vet bevat. Daarnaast moet de haring op “traditionele” manier worden gekaakt, gezout en gefileerd. Een Hollandse Nieuwe moet tussen half mei en eind juni zijn gevangen. De meeste Hollandse Nieuwe worden gevangen in een gebied dat ligt op de kruising tussen Denemarken, Noorwegen en Schotland.

Quatorze juillet (14 juli) De nationale feestdag van Frankrijk wordt gevierd op 14 juli (Frans: quatorze juillet). Op deze dag wordt de bestorming van de Bastille-gevangenis gevierd, waarmee in 1789 de Franse Revolutie begon. Formeel is dit niet helemaal juist: men viert de eerste verjaardag van de bestorming van de Bastille, het feest van de Franse federatie om de eenheid van Frankrijk te benadrukken. 

Het nieuwe mosselseizoen (september) het mosselseizoen loopt van half juli tot half april. De mossel het best is vanaf september, vandaar dat we wachten tot september voor mosselen van betere kwaliteit en meer vlees.

New food fair Een jaarlijks terugkerend evenement met de Haarlemmerbuurt het eerste weekend van september.

Déblocage Beaujolais Primeur (derde donderdag van november)  Beaujolais is een wijnstreek in Frankrijk. De streek is vooral bekend doordat elk jaar op de derde donderdag van november de Beaujolais Nouveau, waarvan de druiven slechts twee maanden daarvoor zijn geplukt, op de markt komt.

Kerstfeest (24, 25, 26 december)  Met het Kerstfeest wordt door christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd. In onze postchristelijke samenleving wordt kerst nog steeds uitbundig gevierd. Het feest vormt een niet weg te denken ankerpunt in het jaar in veel westerse landen. Mensen laadden tijdens de midwintervieringen hun tafels vol met eten en drinken. Dat was een onderdeel van de offerplechtigheid waarin de goden werd duidelijk gemaakt hoezeer hun goedgunstigheid op prijs werd gesteld. De afgelopen decennia zijn de smakelijk gevulde en kostelijk gekruide gans uit Frankrijk gehaald (hoewel gebraden gans ook in Friesland een aloud kerstgerecht is), de kalkoen uit de Verenigde Staten en de smakelijke kerstham uit Scandinavië. 

Landenthema’s met wijnproducenten en hun traditionele keuken